Czym zajmuje się Misja

Nasza pasja

Pragniemy widzieć coraz więcej ludzi, którzy przez Jezusa Chrystusa, dzięki objawieniu Ducha Świętego wchodzą w głęboką relację z Bogiem Ojcem i rozpoczynają praktyczny proces porzucania sierocego stylu życia dla doświadczenia chwalebnej wolności Bożych synów. Modlimy się, aby każdego dnia, w każdej relacji i rozmowie, odzwierciedlać serce Ojca i zapraszać Was do osobistego spotkania z Jego miłością, przez Jezusa Chrystusa. 

Naszym staraniem jest to, aby poznanie miłości Ojca na poziomie serca i naśladowanie Jezusa w Jego pełnej dziecięcej prostoty i oddania, synowskiej relacji ze swoim Tatą było naszym stylem życia. Ponadto pragniemy stwarzać okazje, aby wspólnie poznawać biblijne podstawy tego objawienia i modlić się o realne przeżycie jego praktycznych aspektów. Służy do tego Szkoła Synostwa MOSB, jak i prowadzone przez Misję warsztaty i spotkania. 

Weekendowe Szkoły „Crash Course”

Weekendowe Szkoły „Crash Course” prowadzimy na Wasze zaproszenie w kościołach lokalnych w Waszych własnych miejscowościach. Każda ze szkół odbywa się też raz do roku w centrum Polski, w Warszawie, dokąd zapraszamy każdego, kto nie miał okazji nas spotkać bliżej swojego miejsca zamieszkania.

Szkoły weekendowe trwają od piątku popołudniu do soboty wieczorem, a jeśli prowadzimy je na zaproszenie konkretnego kościoła, chętnie zostaniemy z wami, aby usługiwać podczas niedzielnego nabożeństwa.

Podczas tej formy spotkań poza wykładami, zostawiamy też przestrzeń na osobiste zastosowanie kluczowych przesłań, jak również modlitwę za każdego z uczestników o osobiste objawienie tych prawd na poziomie serca.

W tej chwili prowadzimy następujące Szkoły Weekendowe:

Crash Course #1: Doświadczenie miłości Ojca

Jest to podstawowe przesłanie o realnym poznaniu Boga jako naszego Ojca. Przyglądamy się różnicy między wiedzą a przemianą na poziomie serca. Rozmawiamy o cechach serca synowskiego w odróżnieniu od serca sierocego. Zastanawiamy się nad tym, co to znaczy, że Jezus jest Drogą do Ojca. Poznajemy też – i podejmujemy kroki, aby pokonać – najczęstsze przeszkody w doświadczalnym poznaniu miłości Ojca do nas. 

Crash Course #2: Życie w Synostwie 

Podczas tego weekendu przyglądamy się bliżej temu co to znaczy życie w tożsamości syna i jak możemy w niej wzrastać. Mówimy o różnicy między opieraniem swojego życia o drzewo poznania dobrego i złego, a czerpaniem z drzewa życia. Przyglądamy się temu, co Jezus miał na myśli, kiedy mówił, że jeśli nie przyjmiemy Królestwa Bożego jak dzieci, to na pewno do niego nie wejdziemy. Uczymy się na temat tego jak naśladować Jezusa w Jego synowskiej relacji z Ojcem. 

W przygotowaniu jest trzecia Szkoła weekendowa:

Crash Course #3: Słuchanie głosu Ojca 

Jezus jako Syn nie robił nic, czego nie widział, że robi Ojciec i nie mówił nic, czego nie słyszał, że mówi Ojciec. Prawdziwe naśladowanie Jezusa nie polega na tym, aby nauczyć się pewnego formatu czy metody działania, ale aby w każdej chwili odbierać i reagować na głos Ojca tak jak On. Tę szkołę tworzymy z myślą o tym, aby wspólnie szukać realnego wzrostu w słyszeniu głosu Ojca i komunikacji serca z Nim, tak jak to było w przypadku Jezusa. 

Zachęcamy do tego, aby w miarę możliwości uczestniczyć w Szkołach „Crash Course” w opisanej powyżej kolejności. 

Więcej o Crash Course.

Roczna Szkoła Synostwa MOSB 

Roczna Szkoła Synostwa odbywa się w Warszawie i składa się z dziesięciu zjazdów, raz na miesiąc w sobotę, od września do czerwca. 

Program szkoły obejmuje w ogólnym zarysie te same tematy co Szkoły Weekendowe, celem jej jest jednak, aby poświęcić więcej czasu na wzajemne wsparcie w praktycznej przemianie naszego życia. 

Poza wykładami, każdy zjazd będzie obejmował więcej zajęć warsztatowych, trwania w Bożej obecności, wstawiennictwa osobistego, studium i modlitwy w grupach, niż to ma miejsce podczas Szkół weekendowych. Naszym marzeniem jest też, aby stworzyć warunki do tego, abyśmy mogli być w kontakcie ze sobą nawzajem między zjazdami, po to by wspierać się i dzielić naszymi świadectwami i doświadczeniami. 

W Rocznej Szkole Synostwa mogą uczestniczyć osoby, które brały już udział w różnych wydarzeniach związanych z Ojcowskim Sercem Boga, po to by pogłębiać objawienie i zastosowanie poznanych prawd, jak również ci, którzy dopiero pragną zapoznać się z tą tematyką.

Więcej o Szkoła Synostwa

Warsztaty i wykłady

Jeśli jesteś pastorem lub liderem i chciałbyś, abyśmy nakreślili temat ojcowskiego serca Boga w krótki i zwięzły sposób, inny niż Szkoła Synostwa – skontaktuj się proszę z nami. Razem ustalimy główne tematy oraz czas trwania i formę spotkania.

Kliknij: Bądźmy w kontakcie

Copyright © 2017-2021 mosb.pl | Realizacja basestyle.art
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram