664 982 770

biuro@mosb.pl

Crash Course

Weekendowe Szkoły „Crash Course” prowadzimy na Wasze zaproszenie
w kościołach lokalnych w Waszych własnych miejscowościach. Każda ze szkół odbywa się też raz do roku w Warszawie, dokąd zapraszamy każdego, kto nie miał okazji nas spotkać bliżej swojego miejsca zamieszkania.

Podczas tej formy spotkań poza wykładami, zostawiamy też przestrzeń na modlitwę za każdego z uczestników o osobiste objawienie przedstawianych prawd na poziomie serca.

Nie jest to wymagane, ale zachęcamy do tego, aby w miarę możliwości uczestniczyć w weekendach „Crash Course” w opisanej poniższej kolejności.

Crash Course #1: Doświadczenie miłości Ojca

Opis:

Seminarium ma na celu zaproszenie każdego z uczestników do głębszego doświadczenia bezwarunkowej miłości Ojca, dostępnej dla nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Podczas seminarium przedstawimy podstawowe biblijne prawdy związane ze znaczeniem osobistej, doświadczalnej relacji każdego wierzącego z Bogiem jako swoim Ojcem i jej roli w przejściu od sierocego stylu życia do życia w tożsamości synów i córek Boga.

Seminarium jest również okazją przybliżenia się w intymnej relacji do Ojca poprzez posługę modlitewną i czas osobistej refleksji.

Tematy:

 • Znaczenie serca
 • Jezus drogą do Ojca
 • Serce sieroty a serce syna
 • Prawdziwy obraz Boga Ojca
 • Przebaczenie z serca
 • Odzyskanie serca syna
 • Matczyny aspekt ojcowskiego serca Boga
 • Przyjdź jak dziecko

Crash Course #2: Życie w Synostwie

Opis:

Bóg Ojciec posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli być pojednani z Nim. Naszym przeznaczeniem jest to, by mieć realny dostęp do Ojca przez Jezusa, w Ducha Świętym.

To ogromna różnica, czy żyjemy jak sieroty pozbawione Ojca, nawet jeśli przyjęliśmy zbawienie, czy też doświadczamy tego, czym jest życie w tożsamości syna.

W ciągu tego weekendu chcielibyśmy wspólnie uczyć się jak robić kolejne kroki na drodze do prawdziwego Synostwa na poziomie serca, na wzór doskonałego wzoru Syna, jakim jest Jezus.

Tematy:

 • Doświadczenie miłości Ojca, a wzrastanie w synostwie
 • O świętej bojaźni miłości Bożej
 • Drzewo poznania dobrego i złego
 • Drzewo życia
 • Naśladowanie Jezusa jako Syna
 • Stać się jak dziecko
 • Poleganie na Bogu / Moc w słabości

Crash Course #3: Intymność z Ojcem

Opis:

Weekend „Intymność z Ojcem” jest okazją do tego, aby wrócić do samego źródła naszego życia chrześcijańskiego – do osobistej, intymnej relacji z Bogiem jako naszym prawdziwym Ojcem. Będziemy uczyli zbliżać się do Niego sercem i odkrywać, co jest dla Niego najcenniejsze.

Przebywanie w Jego obecności jest właśnie tym miejscem, w którym budowana jest nasza tożsamość i poczucie celu, a dopiero z tych dwóch wartości w naturalny sposób wypływa to, co robimy, jakie podejmujemy decyzje i jak żyjemy.

Jeśli pragniesz, aby to relacja z Nim kształtowała Twoją codzienność i całe Twoje życie – zapraszamy, abyś razem z nami przybliżał się do Niego i podziwiał Jego piękno.

Tematy:

 • Synostwo a Intymność
 • Kochamy, bo On nas pierwszy umiłował
 • Sztuka Słuchania
 • Niesieni przez Ojca
 • Oczy serca 
 • Przemieniająca moc miłości
 • Patrzeć oczami miłości
 • Odpoczynek serca
 • Budowanie relacji

Crash Course #4: Praktyka życia według Bożego serca

Opis:

Chcieliśmy podzielić się z Wami prawdziwymi historiami z naszego życia, z których zrodziły się ważne lekcje na temat postawy serca, pozwalającej wejść w Boże przeznaczenie dla naszego życia.

Nasz dobry Ojciec ma dla nas wspaniałe marzenia. W stworzenie każdego z nas włożył całe serce, a w tym jak nas utkał przejawia się przepych Jego twórczego majestatu. Nie ma wątpliwości co do tego, że On gorąco pragnie naszego dobra – przecież po to dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, aby każdy mógł mieć w Nim życie i to w obfitości.

Co więc mamy robić, żeby żyć w Jego przeznaczeniu, zgodnie z Jego wolą i marzeniem dla nas, według Jego serca? Zapraszamy Was do współuczestniczenia z nami w naszym własnym procesie odkrywania odpowiedzi na te pytania.

Tematy:

 • Znaczenie życia w doświadczeniu miłości Ojca
 • Jak Bóg mówi do nas przez historię naszego życia
 • Otwartość na Bożą przemianę
 • Szukać Boga ponad wszystko
 • Dać się prowadzić  
 • Zaspokojenie i tożsamość w Bogu
 • Uczyć się słuchać Jego głosu
 • Podążanie za Bożą obecnością
 • Proces wchodzenia w Boże przeznaczenie

Informacje na temat konkretnych seminariów w sekcji Wydarzenia.

Zapraszamy!