664 982 770

biuro@mosb.pl

Nauczanie: O Ojcu Miłosiernym i o Sercu Syna

Sławna przypowieść z Łk 15 opowiada o niezwykłym Ojcowskim sercu Boga oraz o Jego niezmierzonej i niezachwianej miłości do Ciebie. Jeśli otworzysz się na objawienie tej miłości w Twoim własnym sercu, rozpocznie ona swoją potęgą, jak ogień trawiący, proces wypalania deficytów i zranień, uwalniając Cię od skupiania życia na sobie samym i reagowania na podstawie doświadczeń przeszłości.

Przypowieść ta przedstawia nam również trzech synów. Tak, trzech. Dwóch synów, którzy nie znając serca swojego Ojca, żyją jak sieroty – w buncie, lub w martwej religii, niszcząc piękno Bożego przeznaczenia dla swojego życia. Spotykamy w tej przypowieści także trzeciego syna, o prawdziwie synowskim sercu, które przejawia się w tym, w jaki sposób opowiada o swoim Ojcu. O naszym wspólnym Ojcu.

Ten Syn przyszedł na ziemię właśnie po to, abyśmy mogli poznać serce Ojca, a przez swoją ofiarę na krzyżu otworzył nam drogę do Niego. Dzięki Niemu, teraz także i Ty możesz wzrastać w prawdziwym synostwie, w miarę tego, jak Twoje serce doświadcza uzdrowienia i przemiany w spotkaniach z Ojcem.

Jeśli chcesz usłyszeć więcej na temat tej przypowieści – i tej, stojącej otworem przez Tobą drogi, zapraszamy do posłuchania nauczania o Ojcu Miłosiernym i o Sercu Syna. Kliknij tutaj.