664 982 770

biuro@mosb.pl

Szkoła Synostwa

Rejestracja na Roczną Szkołę Synostwa 2020/2021 została już zakończona. Kliknij TUTAJ, aby dać nam znać poprzez skrzynkę kontaktową, że chciałbyś otrzymać informację o rozpoczęciu rejestracji na Szkołę w roku 2021/2022. 

Szkoła Synostwa to coś znacznie więcej niż uzdrowienie wewnętrzne. Odkrywamy, że dopóki nasze serce nie doświadcza realności Bożego ojcostwa w naszym własnym, codziennym życiu – pozostaje sercem sierocym. Jezus jest dla nas drogą do Ojca. On nas zbawił po to, byśmy nie musieli być już dłużej sierotami. 

Tak często jednak nawet będąc osobami wierzącymi, żyjemy jako zbawione, pełne Ducha sieroty, bez osobistego doświadczenia osoby Ojca. Zmiana serca sierocego na serce synowskie nie tylko przynosi uzdrowienie wewnętrzne. Zmienia całą naszą perspektywę i poczucie tożsamości – nie na poziomie przekonań, ale na poziomie tego, kim jesteśmy, na poziomie serca – w biblijnym zrozumieniu tego słowa. Kiedy zaś mamy zmienione serce, naśladowanie Jezusa staje się, tak jak On sam mówi – słodkim jarzmem i lekkim brzemieniem.

Zapraszamy was, aby rozpocząć proces sięgania prosto do korzenia – do przemiany serca, z którego to, jak mówi Słowo Boże, tryska źródło życia (Prz 4:23)

Rejestracja na Roczną Szkołę Synostwa 2020/2021 została już zakoczona. Kliknij TUTAJ, aby dać nam znać poprzez skrzynkę kontaktową, że chciałbyś otrzymać informację o rozpoczęciu rejestracji na Szkołę w roku 2021 / 2022  

Tematy zjazdów:

Semestr I

  • 1 / Znaczenie serca; Jezus drogą do Ojca
  • 2/ Serce sieroty a serce syna
  • 3/ Prawdziwy obraz Ojca
  • 4/ Przebaczenie z serca; Odzyskanie serca syna
  • 5/ Matczyny aspekt Ojcowskiej miłości Boga; Prostota dziecka

Semestr II

  • 6/ Drzewo poznania dobrego i złego a Drzewo Życia
  • 7/ Biblijne spojrzenie na miłość Ojca 
  • 8/ Odpoczynek w Bogu; Moc w słabości 
  • 9/ Naśladowanie Jezusa jako syna; Proces wzrostu 
  • 10/ Intymność z Ojcem; Niepodzielone serce