Nabór na Szkołę Synostwa w roku szkolnym 2022/2023 zakończył się! Informacja o Szkole Synostwa w roku szkolnym 2023/24 pojawi się na stronie w czerwcu 2023. Zapraszamy! 

Roczna Szkoła Synostwa w roku 2022/23 odbywa się w trzech lokalizacjach:

 • Warszawa
 • Mysłowice
 • Szczecin

W Szkole można też uczestniczyć całkowicie online (wystarczy przy zapisywaniu się w dowolnej lokalizacji dopisać informację o uczestnictwie zdalnym). 

Szkoła Synostwa to coś znacznie więcej niż uzdrowienie wewnętrzne. Odkrywamy, że dopóki nasze serce nie doświadcza realności Bożego ojcostwa w naszym własnym, codziennym życiu – pozostaje sercem sierocym. Jezus jest dla nas drogą do Ojca. On nas zbawił po to, byśmy nie musieli być już dłużej sierotami. 

Tak często jednak nawet będąc osobami wierzącymi, żyjemy jako zbawione, pełne Ducha sieroty, bez osobistego doświadczenia osoby Ojca. Zmiana serca sierocego na serce synowskie nie tylko przynosi uzdrowienie wewnętrzne. Zmienia całą naszą perspektywę i poczucie tożsamości – nie na poziomie przekonań, ale na poziomie tego, kim jesteśmy, na poziomie serca – w biblijnym zrozumieniu tego słowa. Kiedy zaś mamy zmienione serce, naśladowanie Jezusa staje się, tak jak On sam mówi – słodkim jarzmem i lekkim brzemieniem.

Co o Szkole mówią uczestnicy >>>

Poniżej  znajdziesz filmik o tym:

 1. Czym Szkoła jest i czym nie jest
 2. Co absolwenci określają jako główne wartości wyniesione ze Szkoły
 3. Jak wyglądają zjazdy i czym zajmujemy się podczas Szkoły

Szkoła Synostwa: Czas na zmianę serca >>>

Zapraszamy was, aby rozpocząć proces sięgania prosto do korzenia – do przemiany serca, z którego to, jak mówi Słowo Boże, tryska źródło życia (Prz 4:23)  

Tematy zjazdów:

Semestr I

 • 1 / Znaczenie serca; Jezus drogą do Ojca
 • 2/ Serce sieroty a serce syna
 • 3/ Prawdziwy obraz Ojca
 • 4/ Przebaczenie z serca; Odzyskanie serca syna
 • 5/ Matczyny aspekt Ojcowskiej miłości Boga; Prostota dziecka

Semestr II

 • 6/ Drzewo poznania dobrego i złego a Drzewo Życia
 • 7/ Biblijne spojrzenie na miłość Ojca 
 • 8/ Odpoczynek w Bogu; Moc w słabości 
 • 9/ Naśladowanie Jezusa jako syna; Proces wzrostu 
 • 10/ Intymność z Ojcem
Copyright © 2017-2021 mosb.pl | Projekt i Realizacja: Sadowski-Kursy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram