Tekst: Miłosny List Ojca

Słowa, które tu zobaczysz są prawdą.

Jeśli pozwolisz, odmienią one twoje życie.

Pochodzą bowiem z serca Boga.

On Cię kocha,

I jest Ojcem, którego szukałeś całe życie. 

To Jego list miłosny do Ciebie.

Moje dziecko,

(Ps 139:1)

Może mnie nie znasz,

Ale ja wiem o tobie wszystko.

(Ps 139:2)

Wiem, kiedy siadasz

I kiedy wstajesz.

(Ps 139:3)

Znam wszystkie twoje drogi.

(Mt 10:29-31)

Wszystkie włosy na twej głowie

Są policzone.

(Rdz 1:27)

Ponieważ zostałeś stworzony

Na mój obraz.

(Dz 17:28)

We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś

Bo jesteś z mojego rodu.

(Jr 1:4-5)

Znałem cię zanim zostałeś poczęty.

(Ef 1:11-12)

Wybrałem cię, kiedy planowałem stworzenie.

(Ps 139:15-16)

Nie powstałeś przez pomyłkę.

Wszystkie twoje dni zapisane są

W mojej księdze.

(Dz 17:26)

Ja określiłem kiedy się urodzisz

I gdzie będziesz mieszkał.

(Ps 139:13-14)

Jesteś cudownie stworzony,

Utkałem cię w łonie twej matki.

(Ps 71:6)

Przyjąłem Cię na świat w dniu narodzin.

(J 8:41-44)

Ci, którzy mnie nie znają

Dawali o mnie fałszywe świadectwo.

(1J 4:16)

Nie jestem daleki ani pełen gniewu.

Jestem doskonałym wyrazem miłości.

(1J 3:1)

Moim pragnieniem jest wylać

Moją miłość na ciebie,

Z tej prostej przyczyny,

Że jesteś moim dzieckiem,

A ja jestem twoim Ojcem.

(Mt 5:48)

Pragnę dać Ci więcej

Niż twój ziemski ojciec mógł ci kiedykolwiek zapewnić.

Ponieważ jestem doskonałym Ojcem.

(Jk 1:17)

Każdy dobry dar, który otrzymujesz,

Pochodzi ode mnie.

(Mt 6:31-33)

Bo jestem twoim zaopatrzeniem

I zaspokajam wszystkie twoje potrzeby.

(Jr 29:11)

Mój plan dla twojej przyszłości

Był zawsze pełen nadziei,

(Jr 31:3)

Ponieważ kocham cię miłości odwieczną.

(Ps 139:17-18)

Moje myśli o tobie są tak niezliczone

Jak ziarna piasku.

(So 3:17)

Raduje się nad tobą pieśnią.

(Jr 32:40)

Nigdy nie przestanę czynić ci dobra,

(Wj 19:5)

Ponieważ jesteś moją drogocenną własnością.

(Jr 32:41)

Całym sercem i całą duszą,

Pragnę cię umocnić,

(Jr 33:3)

I pragnę pokazać ci rzeczy

Wielkie i cudowne.

(Pwt 4:29)

Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca,

Znajdziesz mnie.

(Ps 37:4)

Rozkoszuj się mną,

A dam ci to, czego pragnie twoje serce.

(Flp 2:13)

Ponieważ Ja sam dałem ci te pragnienia.

(Ef 3:20)

Mogę uczynić dla ciebie więcej

Niż mógłbyś sobie wyobrazić.

(2Tes 2:16-17)

Jestem tym, który obdarza cię wieczną zachętą,

(2Kor 1:3-4)

Ojcem, który pociesza cię

We wszystkich twoich problemach.

(Ps 34:18)

Kiedy masz złamane serce,

Jestem blisko ciebie.

(Iz 40:11)

Tak jak pasterz niesie owcę,

Ja niosę ciebie blisko swego serca.

(Obj 21:3-4)

Przyjdzie dzień,

Kiedy otrę każdą łzę z twoich oczu

I usunę cały ból,

Którego doświadczyłeś na ziemi.

(J 17:23)

Jestem twoim Ojcem i kocham cię,

Tak jak kocham swojego Syna, Jezusa.

(J 17:26)

W Jezusie została bowiem objawiona

Moja miłość dla Ciebie.

(Hbr 1:3)

On doskonale odzwierciedla to, kim jestem.

(Rz 8:31)

On przyszedł, aby pokazać,

Że jestem z tobą, a nie przeciwko tobie,

(2Kor 5:18-19)

I po to, żebyś wiedział,

Że nie poczytuję twoich grzechów.

Jezus umarł po to,

Abyś mógł być pojednany ze mną.

(1J 4:10)

Jego śmierć była najwyższym wyrazem

Mojej miłości do ciebie.

(Rz 8:31-32)

Oddałem wszystko to, co kochałem,

Aby zyskać twoją miłość

(1J 2:23)

Jeśli przyjmujesz dar, jakim jest mój Syn, Jezus,

Przyjmujesz mnie,

(Rz 8:38-39)

I nic już nigdy nie oddzieli cię

Od mojej miłości.

(Łk 15:7)

Wróć do domu, a wyprawię największe przyjęcie

Jaki widziało niebo.

(Ef 3:14-15)

Zawsze byłem Ojcem

I zawsze będę Ojcem.

(J 1:12-13)

Mam jednak pytanie:

Czy ty będziesz moim dzieckiem?

(Łk 15:11-32)

Czekam na ciebie.

Z miłością,

Twój Tata,

Wszechmogący Bóg

Copyright © 2017-2021 mosb.pl | Projekt i Realizacja: Sadowski-Kursy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram