Tekst: Mój Najlepszy Tato

 • Mój Tato jest najlepszym Tatą we wszechświecie (Psalm 113:5) i Ojcem całego stworzenia (Efezjan 4:4-6).
 • On jest zdumiewający, ubiera się w światło (Psalm 104:2) i jeździ na skrzydłach wiatru (Psalm 104:3).
 • Mój Tato jest tak potężny, że stworzył niebiosa i ziemię (Rodzaju 1:1) tylko dźwiękiem Swego głosu (Rodzaju 1:3).
 • On stworzył wszystkie gwiazdy na niebie (Hiob 9:9) i zna każdą z nich po imieniu (Psalm 147:4).
 • Mój Tato jest wielki, niebo jest Jego salą tronową, a ziemia podnóżkiem Jego stóp (Izajasz 66:1).
 • Kiedy mój Tato mówi, Jego głos ryczy jak grzmot (Hiob 37:5) i rozświetla wszystko jak błyskawica (Psalm 29:7). Jego włosy są białe jak wełna i zasiada na tronie ognia (Daniel 7:9).
 • Niektórzy nazywają Go Odwiecznym (Izajasza 43:13), ponieważ On istnieje od zawsze (Psalm 90:2), ale ja nazywam Go moim Tatą, ponieważ On powiedział, że będzie dla mnie Ojcem (2 Koryntian 6:18).
 • Mój Tato wie wszystko o wszystkim, od początku do końca (Izajasza 46:10).
 • Kiedy On otwiera swoją dłoń, to zaopatruje wszystko, co stworzył (Psalm 145:16).
 • Wszystko co tworzy mój Tato jest bardzo dobre (Rodzaju 1:31).
 • On wymyślił każdego ptaka, rybę i zwierzę, jakie kiedykolwiek żyło (Rodzaju1:20-22) i wszystkiemu daje życie i tchnienie (Dzieje Ap.17:24-25).
 • Całe stworzenie nieustannie mówi o dobroci mego Taty (Rzymian 1:20).
 • Niebiosa pokazują Jego chwałę, a nieboskłon Jego majestat (Psalm 19:1).
 • Mój Tato jest ogromny, On trzyma całą ziemię w Swojej dłoni (Psalm 95:4).
 • Niektórzy nazywają Go Stworzycielem z powodu tego, co stworzył (Izajasza 40:28), ale ja nazywam Go moim Tatą, (Tatusiem), ponieważ On kocha mnie całym sercem (1Jana 3:1).
 • Mój Tato jest bardzo bogaty, cała ziemia należy do Niego (Psalm 24:1). On jest właścicielem bydła na tysiącu wzgórz (Psalm 50:10).
 • Choć narody drżą w Jego obecności (Psalm 99:1), ja nazywam Go moim Ojcem (Jana 16:25-27).
 • Chociaż aniołowie z czcią oddają Mu pokłon (Objawienia 7:11), ja mogę wejść do Jego Sali tronowej w każdej chwili dnia i nocy (Hebrajczyków 4:16).
 • Królestwo mego Taty jest bardzo duże (Psalm 145:13). Zawsze się rozszerza i będzie trwać na wieki (Izajasza 9:7).
 • Mój Tato rządzi narodami świata i wszyscy królowie należą do Niego (Psalm 47:7-9).
 • Jego sprawiedliwość jak wysokie góry, a Jego sądy jak głęboka przepaść (Psalm 36:6).
 • Mój Tato jest najlepszą osobą we wszechświecie. (Pwt 7:9).
 • On posyła deszcz i promienie słońca zarówno na dobrych jak i na złych. (Mateusza 5:45).
 • On kocha okazywać miłosierdzie (Efezjan 2:4), nawet gdy my nie zasługujemy (Rzymian 5:8), ponieważ Jego wielka miłość trwa na wieki (1Kronik 16:34).
 • Miłość mego Taty sięga niebios, a Jego wierność poza chmury (Psalm 36:5).
 • On jest najłagodniejszym (2 Samuela 22:36), najbardziej przebaczającym (1 Jana 1:9), najbardziej współczującym (Lamentacje 3:22-23) i najbardziej wyrozumiałym Tatą we wszechświecie (Psalm 103:13-14).
 • On jest zawsze taki sam (Malachiasza 3:6). On nigdy nie zmienia zdania (Liczb 23:19) i zawsze dotrzymuje Swego Słowa (Izajasza 55:10-11).
 • Każda obietnica, którą On składa, jest prawdziwa (Hebrajczyków 10:23), a zamiary Jego serca trwają na wieki (Psalm 33:11).
 • Mój Tato ma serce dla słabszych (1 Koryntian 1:26-29).
 • On ochrania słabych (Izajasza 40:29) i wybrał biednych tego świata, aby odziedziczyli Jego Królestwo (Jakuba 2:5).
 • On troszczy się o sierotę i wdowę (Jeremiasza 49:11). Nie jest szczęśliwy, kiedy ludzie robią złe rzeczy, a cieszy się, kiedy zwycięża sprawiedliwość (1 Koryntian 13:6).
 • Mój Tato to odwieczny Ojciec (Izajasza 9:6), który jest zawsze obecny, by pomóc mi, kiedy Go potrzebuję (Psalm 46:1).
 • On jest moim schronieniem w trudnym czasie (Nahuma 1:7), On jest moją wieżą warowną (Przysłów 18:10) i podnosi moją głowę, kiedy jestem zniechęcony (Psalm 3:3).
 • Mój Tato znał mnie, zanim zostałem poczęty (Jeremiasza 1:5).
 • On w istocie wybrał mnie przed założeniem świata (Efezjan 1:4-5).
 • On mnie ukształtował swoimi rękami (Psalm 119:73), kiedy utkał mnie w łonie mej matki (Psalm 139:13).
 • Mój Tato stworzył mnie tak, abym był do Niego podobny (Rodzaju 1:27) i mówi, że jestem dobrze i przedziwnie stworzony (Psalm 139:14).
 • W dniu, w którym przyszedłem na świat, mój Tato był na sali porodowej, aby mnie przywitać na tym świecie (Psalm 71:6), ponieważ jestem źrenicą Jego oka (Psalm 17:8) i obiektem Jego uczuć (Jana 17:23).
 • Nikt nie może mnie zranić, ponieważ mój Tato walczy za mnie (Wyjścia 14:14). On posyła Swoich aniołów, by czuwali nade mną (Psalm 91:11).
 • Nic złego nie może mi się stać, kiedy trzymam się blisko Niego (Psalm 91:9-10).
 • Ponieważ mój Tato jest ze mną, nikt nie może stanąć przeciwko mnie (Rzymian 8:31).
 • Mój Tato jest bardzo, bardzo cierpliwy (1 Koryntian 13:4). On nie jest pyszny ani opryskliwy, ani egoistyczny i łatwo nie wpada w złość (1 Koryntian 13:5).
 • On nie pamięta tych wszystkich przypadków, kiedy Go zraniłem (1 Koryntian 13:5) i kocha przebaczać i zapominać (Hebrajczyków 8:12).
 • Mój Tato zawsze chroni, zawsze ufa, zawsze ma nadzieję na najlepsze. Mój Tato nigdy ze mnie nie zrezygnuje (1 Koryntian 13:7), ponieważ Jego miłość nigdy nie zawodzi (1 Koryntian 13:8).
 • Nawet gdyby moja ziemska mama zapomniała o mnie, mój Tato Niebieski nigdy o mnie nie zapomni (Izajasza 49:15-16).
 • On wszystko o mnie wie (Psalm 139:1-3) i wie czego potrzebuję, zanim nawet poproszę (Mateusza 6:8).
 • Każdy dzień mojego życia został zapisany w Jego specjalnej księdze, gdy jeszcze żaden z nich nie istniał (Psalm 139:16).
 • Mój Tato przez cały czas mówi mi, że zostałem stworzony dla Jego przyjemności (Objawienia 4:11), a moje życie sprawia, że On się uśmiecha (Liczb 6:25).
 • On nawet poświęcił czas, aby policzyć wszystkie włosy na mojej głowie (Mateusza 10:30).
 • Mój Tato kocha śpiewać nade mną (Sofoniasza 3:17) i nazywa mnie swoją szczególną własnością (Pwt 7:6).
 • On czuwa nade mną dzień i noc, ponieważ On nigdy nie śpi (Psalm 121:3).
 • Mój Tato zaplanował tyle dobrych rzeczy dla mnie, że nie można ich policzyć (Psalm 40:5).
 • On kocha wyjawiać mi Swoje tajemnice (Psalm 25:14) i lubi pokazywać mi sekrety Swego Królestwa (Mateusza 13:11).
 • Mój Tato lubi też dawać dobre dary (Mateusza 7:11).
 • Każdy dar, jaki otrzymuję, pochodzi z Jego ręki (Jakuba 1:17), a On nie przestaje zachęcać mnie do proszenia o więcej (Mateusza 7:7), ponieważ sprawia Mu radość dawanie mi Królestwa (Łukasza 12:32).
 • Kiedy doznaję zranienia, On mnie uzdrawia (Jeremiasza 30:17). Kiedy potrzebuję zachęty, On mnie pociesza (2 Koryntian 1:3-4), tak, jak matka (Izajasza 66:13).
 • Kiedy czuję się obciążony, On niesie wszystkie moje brzemiona (Psalm 68:19).
 • Kiedy moje serce jest złamane, On jest bardzo, bardzo blisko mnie (Psalm 34:18).
 • Mój Tato jest zawsze ze mną (Izajasza 41:10), (Hebrajczyków 13:5).
 • Nie ma takiego miejsca, w którym byłbym sam, bez Jego obecności (Psalm 139:7-12).
 • Kiedy upadam, On mnie podnosi (Psalm 37:24). Kiedy cierpię, On mnie pociesza (Psalm 10:17).
 • Kiedy zgrzeszę, On mi przebacza (Micheasza 7:18). Kiedy nie mam sił iść dalej, On mnie niesie (Izajasza 46:4). Kiedy tracę wiarę, On nie rezygnuje ze mnie (2 Tymoteusza 2:13).
 • On daje mi mądrość, kiedy jej potrzebuję (Jakuba 1:5) i pomoc, kiedy mam kłopoty (Psalm 46:1).
 • Mój Tato zawsze o mnie myśli (Psalm 139:17-18). On ma wielkie plany dla mnie (Jeremiasza 29:11), a Jego serce jest pełne błogosławieństw dla mnie (Efezjan 1:3).
 • On trzyma mnie w swojej dłoni (Jana 10:29). On prowadzi mnie nad wody spokojne i daje odpoczynek mojej duszy (Psalm 23:2-3).
 • Cierpliwość mego Taty zadziwia mnie (1 Tymoteusza 1:16), a Jego miłosierdzie mnie oszałamia (Psalm 103:8).
 • Jego pokora mnie zawstydza (Mateusza 23:11), a Jego skrzydła mnie osłaniają (Psalm 91:4).
 • Jego wieczna miłość mnie podtrzymuje (Jeremiasza 31:3), a Jego zaopatrzenie utrzymuje mnie przy życiu (Mateusza 6:25-26).
 • Mój kielich się przelewa z powodu Jego dobroci (Psalm 23:5), a miłosierdzie i dobroć pójdą za mną wszędzie (Psalm 23:6).
 • Kiedy byłem zagubiony, mój Tato mnie znalazł (Łukasza 15). Kiedy ubrudziłem się grzechem, On mi przebaczył (1 Jana 1:9).
 • Kiedy byłem brudny, On mnie oczyścił (Hebrajczyków 9:22).
 • Kiedy byłem martwy, On mnie wskrzesił (Rzymian 6:5).
 • Kiedy byłem Jego wrogiem, On posłał Swego jedynego Syna, aby za mnie umarł (Rzymian 5:10).
 • Mój Tato tak bardzo mnie kochał (kocha), (Jana 3:16), że oddał wszystko, co kochał (kocha), aby zdobyć moją miłość (Rzymian 8:32).
 • Jezus Chrystus, Syn, Którego Ojciec kocha (Jana 17:24) i obraz Boga niewidzialnego (Kolosan 1:15), z radością stał się Barankiem zabitym przed założeniem świata (Objawienia 13:8), aby Jego Tato stał się też moim Tatą (Jana 20:17).
 • Teraz dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (Rzymian 6:4-6) wszystko, co do Niego należy, należy do mnie (Rzymian 8:15-17).
 • Jego radość jest moją radością (Jana 17:13). Jego pokój jest moim pokojem (Jana 14:27). Jego życie jest moim życiem (Galatów 2:20). Jego Tato jest moim Tatą (Mateusza 5:48).
 • On dał mi klucze do Królestwa (Mateusza 16:19) i uczynił mnie dziedzicem swego Ojca (Galatów 4:6-7).
 • Jestem teraz częścią najwspanialszej rodziny we wszechświecie (Efezjan 3:14-15).
 • Bóg jest moim Ojcem (Psalm 68:5), a Jezus moim bratem (Hebrajczyków 2:11).
 • Oni dali mi swego Ducha jako depozyt gwarancyjny mojego dziedzictwa (2 Koryntian 1:21-22).
 • Mój Tato ma największy dom i przygotował tam dla mnie specjalny pokój (Jana 14:2-3), gdzie na zawsze będę rządzić i władać z Jezusem (Objawienia 22:5) w Jego niezniszczalnym Królestwie (Hebrajczyków 12:28).
 • Mam wieczne dziedzictwo w niebie (1 Piotra 5:4).
 • Przyjdzie dzień, kiedy będę jaśnieć jak słońce w Królestwie mojego Ojca (Mateusza 13:43).
 • Mój Tato tak wielki, że niebo nie może Go objąć (2 Kronik 2:5-6), a jednak On jest tak mały, że żyje w moim sercu (Jana 14:23).
 • Bardzo się cieszę, że na zawsze należę do Jego niesamowitej rodziny (Jana 8:35).

Mój Tato jest NAJLEPSZYM Tatą we wszechświecie!

„I będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan Wszechmocny” 2 Koryntian 6:18.

Copyright © 2017-2021 mosb.pl | Projekt i Realizacja: Sadowski-Kursy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram