664 982 770

biuro@mosb.pl

Doświadczenie Miłości Ojca, Poznań 26-28 lipca 2019

Spotkanie ma na celu zaproszenie każdego z uczestników do głębszego doświadczenia bezwarunkowej miłości Ojca, dostępnej dla nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Podczas seminarium przedstawimy podstawowe biblijne prawdy związane ze znaczeniem osobistej, doświadczalnej relacji każdego wierzącego z Bogiem jako swoim Ojcem i jej roli w przejściu od sierocego stylu życia do życia w tożsamości synów i córek Boga.

Seminarium jest również okazją przybliżenia się w intymnej relacji do Ojca poprzez posługę modlitewną i czas osobistej refleksji.

Informacje i zapisy:
Łukasz: 535 322 508
Milosz: 797 351 237
Mail: weekendsercabogawpoznaniu@gmail.com
Formularz online https://forms.gle/WbKTCJr1NygWrKJX7

(informacja nt. opcji płatności podana zostanie w e-mailu lub telefonicznie osobom, które zapisały się)

Koszty:
50 zł/os – jest to opłata zbierana na opłacenie sali, przerwy, oraz koszty związane z przyjazdem osób usługujących. Dodatkowo, w trakcie spotkania, zostanie zebrana kolekta na rzecz Misji Ojcowskiego Serca Boga. W przypadku, gdy opłacenie kosztów udziału stanowiłoby dla kogoś problemem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: weekendsercabogawpoznaniu@gmail.com

Nie pokrywamy kosztów noclegu.

Adres spotkania: ul. Jackowskiego 22 w Poznaniu (salka KBwCh „Poznań Centrum”)

Ramowy plan spotkania:

Piątek:
18:00 – 19:15 Znaczenie serca
19:15 – 19:30 Przerwa
19:30 – 21:00 Jezus drogą do Ojca + usługa (objęcie Ojca)

Sobota:
9:30 – 11.00 Serce sieroty a serce syna
11.00 – 11:15 Przerwa
11.15 – 12:15 Adopcja a usynowienie / obraz Boga Ojca
12:15 – 12:45 Przerwa kawowa
12:45 – 13:45 Przebaczenie z serca
13:45 – 14:30 Lista długów + Zniszczenie długu.
14:30 – 16:30 Obiad
16:30 – 18:00 Odzyskanie serca syna / Napisanie Listu
18:00 – 18:30 Przerwa kawowa.
18:30 – 19:30 Matczyny aspekt Ojcowskiego Serca Boga
19:30 – 20.30 Przyjdź jak dziecko + Usługa

Niedziela:
10:00 – 12:30