664 982 770

biuro@mosb.pl

Perspektywa Nieba 2018

Perspektywa Nieba w Warszawie
20-22 kwietnia 2018
Polecamy w szczególny sposób tegoroczną konferencję Perspektywa Nieba w Warszawie, na której mówcami będą niezwykli Boży mężowie Leif Hetland i Rolland Baker. Leif Hetland otrzymał niezwykłe objawienie Ojcowskiej miłości Boga, która leczy nasze sieroce serca i sprawia, że żyjemy w bardzo realny sposób jako synowie Boga. Bardzo zachęcamy do tego, abyście skorzystali z jego posługi.
Misja Ojcowskiego Serca będzie miała swoje stanowisko w holu konferencji – zapraszamy was, żebyście przyszli się przywitać i porozmawiać w czasie przerw!
Więcej szczegółów dotyczących konferencji: http://perspektywanieba.pl/pl/blog/perspektywa-nieba-2018