664 982 770

biuro@mosb.pl

Roczna Szkoła Synostwa, Warszawa 2019/2020

„Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga” Rz 8:19

Jeśli chciałbyś razem z nami wyruszyć w podróż wzrastania w tożsamości synów Boga, zapraszamy Cię do uczestnictwa w Rocznej Szkoła Synostwa MOSB. Zjazdy Szkoły będą odbywać się w Warszawie, od września 2019 do czerwca 2020, raz w miesiącu w sobotę – łącznie 10 zjazdów.

Pierwszy zjazd odbędzie się 28 września 2019 w godzinach 10.00-20.00

Miejsce spotkania: Ul. Bacha 2/16 (Sala spotkań Wspólnoty Namiot Dawida)

Spotkania obejmują wykłady, zajęcia warsztatowe i usługę modlitewną. Istnieje możliwość konsultacji telefonicznych lub korespondencyjnych pomiędzy zjazdami szkoły.

Naszym marzeniem jest też, aby stworzyć warunki do tego, abyśmy mogli być w kontakcie ze sobą nawzajem między zjazdami, po to by wspierać się i dzielić naszymi świadectwami i doświadczeniami. 

W Rocznej Szkole Synostwa mogą uczestniczyć zarówno te osoby, które brały już udział w różnych wydarzeniach związanych z Ojcowskim Sercem Boga, po to by pogłębiać objawienie i zastosowanie poznanych prawd, jak również ci, którzy dopiero pragną zapoznać się z tą tematyką.

Orientacyjne tematy zjazdów:

  • 1/ Znaczenie serca; Jezus drogą do Ojca
  • 2/ Serce sieroty a serce syna
  • 3/ Prawdziwy obraz Ojca; Biblijne spojrzenie na miłość Boga
  • 4/ Przebaczenie z serca; Odzyskanie serca syna
  • 5/ Matczyny aspekt Ojcowskiej miłości Boga
  • 6/ Drzewo poznania dobrego i złego a Drzewo Życia
  • 7/ Wzrastanie w dziecięctwie; Naśladowanie Jezusa jako Syna
  • 8/ Poleganie na Bogu; Moc w słabości
  • 9/ Intymność z Ojcem; Słuchanie głosu Bożego
  • 10/ Chwalebna wolność synów; Proces wzrastania w synostwie

Koszt: 600 zł za całą Szkołę / 325 zł za jeden semestr / 70 zł za pojedynczy zjazd

Konto Misji Ojcowskiego Serca Boga
64 1140 2004 0000 3802 7714 0914
„Szkoła Synostwa Imię i Nazwisko”

Informacje i zapisy tutaj.