664 982 770

biuro@mosb.pl

Życie w Synostwie, Koszalin 10-12 maja 2019

Bóg Ojciec posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli być pojednani z Nim. Naszym przeznaczeniem jest to, by mieć realny dostęp do Ojca przez Jezusa, w Ducha Świętym.

To ogromna różnica, czy żyjemy jak sieroty pozbawione Ojca, nawet jeśli przyjęliśmy zbawienie, czy też doświadczamy tego, czym jest życie w tożsamości syna. Ma to konkretne przełożenie na wszystkie dziedziny naszego życia. Jako synowie jesteśmy tak utwierdzeni w naszej wartości w Ojcu i tak nasyceni Jego miłością, że stajemy się absolutnie niepowstrzymani we współpracy z Bogiem, nieustraszeni w życiu dla Jego królestwa, niepodatni na zakusy i strzały naszego nieprzyjaciela.

Wzrastanie w Synostwie jest procesem, którego jednak nie jesteśmy w stanie się nauczyć czy wypracować we własnej sile. Możemy go jedynie przyjmować, czynnie poddając się przemianie przez przyjęcie miłości, która usuwa wszelki lęk.

W ciągu tego weekendu chcielibyśmy wspólnie uczyć się jak robić kolejne kroki na drodze do prawdziwego Synostwa na poziomie serca. Niektóre z tematów, które będziemy omawiać to:

  • Drzewo poznania dobrego i złego a drzewo życia
  • Święta bojaźń Bożej miłości – czyli jak myślimy o miłości Boga
  • Jak wzrastać w dziecięcej postawie serca wobec Boga
  • Naśladowanie Jezusa w Jego Synostwie

Informacje i zapisy: Anna Mazur 505-141-074

Miejsce spotkań: Społeczność Chrześcijańska KCh, ul. Gnieźnieńska 91, Koszalin.