Kurs na Serce

Kurs na Serce jest kursem on-line, który dzieli się na 4 moduły (opisane poniżej).

Kurs na Serce #1: Doświadczenie miłości Ojca Opis:Kurs ma na celu zaproszenie każdego z uczestników do głębszego doświadczenia bezwarunkowej miłości Ojca, dostępnej dla nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Podczas Kursu przedstawimy podstawowe biblijne prawdy związane ze znaczeniem osobistej, doświadczalnej relacji każdego wierzącego z Bogiem jako swoim Ojcem i jej roli w przejściu od […]

Czytaj więcej

Kurs na Serce #2: Życie w Synostwie Opis:Bóg Ojciec posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli być pojednani z Nim. Naszym przeznaczeniem jest to, by mieć realny dostęp do Ojca przez Jezusa, w Ducha Świętym. To ogromna różnica, czy żyjemy jak sieroty pozbawione Ojca, nawet jeśli przyjęliśmy zbawienie, czy też doświadczamy tego, czym jest życie […]

Czytaj więcej

Kurs na Serce #3: Intymność z Ojcem Opis:Kurs „Intymność z Ojcem” jest okazją do tego, aby wrócić do samego źródła naszego życia chrześcijańskiego – do osobistej, intymnej relacji z Bogiem jako naszym prawdziwym Ojcem. Będziemy uczyli zbliżać się do Niego sercem i odkrywać, co jest dla Niego najcenniejsze. Przebywanie w Jego obecności jest właśnie tym […]

Czytaj więcej

Kurs na Serce #4: Praktyka życia w bliskości z Ojcem Opis:W praktyce życia w bliskości z Ojcem bardzo ważnym czynnikiem jest zależność. Sam Jezus mówi, że nie może nic zrobić, jeśli nie zobaczy, jak robi to Ojciec. O ileż bardziej stosuje się to do nas! W Ewangelii Jana czytamy słowa Jezusa o tym, że nic […]

Czytaj więcej
Copyright © 2017-2021 mosb.pl | Projekt i Realizacja: Sadowski-Kursy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram